Foto: Hälsoteket i Väster

Kurser

Anmälan till alla kurser, se telefonnummer vid respektive kurs. Om inget annat anges hålls kurserna i eller i närheten av Frölunda Kulturhus. Kurserna är anpassade för vuxna. I och med restriktioner kring covid-19 kan flera av kurserna komma att ske digitalt. Du informeras i sådana fall inför kursstart.

Tobaksavvänjning

Sluta röka eller snusa med hjälp av coach i grupp eller individuellt.
Ledare: Hälsotekets tobaksavvänjare/friskvårdsterapeut. Anmälan: 031-366 28 64

Lär dig cykla

En kurs för dig som är vuxen och ännu inte kan cykla. Du får lära dig grunderna i att cykla på ett trafiksäkert sätt. Hålls i Tynnered.
Anmälan: 031-366 26 88

Längtar du efter att gå ner i vikt?

Måndagar kl. 14–15.30, varannan vecka
Onsdagar kl. 14–15.30, varje vecka
Start 22 februari, pågår till 19 maj
För dig som har BMI 25 eller mer. Tema­träffar varannan måndag och gruppträffar varje onsdag med samtal och coachning om kost och fysisk aktivitet.
Ledare: Hälsotekets friskvårdsterapeut. Anmälan till 031-366 28 64

Vad är meningen med livet
– Samtalsgrupp

Torsdagar kl. 10–12, varannan vecka
5 tillfällen
Start 11 mars. Pågår till 6 maj

Vi delar tankar kring existentiella frågor såsom ensamhet, upplevelse av sammanhang, meningen med livet på
kort och lång sikt, känsla av helhet och harmoni.
Ledare: Hälsotekets friskvårdsterapeut. Anmälan till 031-366 28 64

Läs och må bra

Tisdagar kl. 10–12 varannan vecka
5 tillfällen
Start 2 mars. Pågår till 22 april
Tillsammans väljer vi och läser en bok i syfte att främja hälsa och välbefinnande. Enkelt, kravlöst och lustfyllt.
Ledare: Hälsotekets friskvårdsterapeut och bibliotekarie Anna Lewin. Anmälan: 031-366 28 64

Leva hela livet
– Samtalsgrupp

Tisdagar kl. 10–12, varannan vecka
5 tillfällen
Start 23 februari. Pågår till 20 april

Vi samtalar kring hur vi, oavsett ålder, kan göra det bästa av livet vi har nu och framför oss.
Ledare: Hälsotekets friskvårdsterapeut. Anmälan till 031-366 28 64

Stressa mindre — sov bättre (digital)

Tisdagar kl. 16.30–17.45
16 februari-23 mars.
En serie med digitala föreläsningar för dig som vill veta mer om stress, sömn och hur du kan hitta balans i dina levnadsvanor. Det här är för dig som vill få verktyg för att kunna hantera och upptäcka mönster när det gäller beteenden,
känslor och tankar. För att delta, använd länken på hemsidan www.goteborg.se/halsoteketvaster. På första sidan,
under aktuellt.
Ledare: Hälsotekets hälsovägledare. Anmälan till 031-366 28 64
16 februari – Stress och stresshantering
23 februari – Sömn och sömnförbättring
2 mars – Återhämtning
9 mars – Tankar, känslor och beteenden
16 mars – Levnadsvanor
23 mars – Självkänsla och gränssättning