Ta hjälp av hälsoguider

Här finns information för verksamheter som vill ta hjälp av hälsoguider.

Ta hjälp av hälsoguider

Vad gör en hälsoguide?

Hälsoguiderna har fått en 30 timmars utbildning i frågor som rör hälsa och levnadsvanor. Teman som mat, sömn, stress, fysisk aktivitet, tobak, hälso- och sjukvårdssystemet, normer och likabehandling, samtalsmetodik och förebyggande hälsoscreeningar har behandlats i utbildningen. Stort fokus ligger på guidande och att hälsoguiderna ska ha kännedom om när och var det är lämpligt att hänvisa vidare.

Bland hälsoguiderna i Sydväst finns flera språk representerade såsom arabiska, somaliska, persiska, dari, kurdiska, serbiska, bosniska, kroatiska, kinesiska, spanska med flera. Hälsoguiderna befinner sig i flertalet olika nätverk såsom kultur- och idrottsföreningar, ideella organisationer och nätverk av familj och vänner.

Hälsoguidernas uppdrag är att informera om hälsofrämjande verksamheter och förmedla enklare hälsoinformation. De kan fånga upp behov i sina nätverk och fungera som en länk till grupper som vi har svårt att nå. 

Vad kostar det att ta hjälp av en hälsoguide?

Kostnaden för en hälsoguide är 190 kronor per timme. Ni som verksamhet står för hela kostnaden om inget annat avtalas.

Från start till slut – såhär går en bokning till

 • Kontakta Hälsoteket i Väster med beskrivning av er utmaning och önskemål eller om ni vill veta mer.
 • Om förfrågan ligger inom ramarna för hälsoguidernas uppdrag, gör vi en matchning för att försöka hitta en eller flera hälsoguider som är lämpliga för uppdraget.
 • Innan arbetet påbörjas tar vi i samråd fram en plan med mål, ansvarsfördelning och metoder för uppföljning.
 • Efter insatsens avslut utvärderar vi tillsammans resultat och erfarenheter.

Hälsoguiderna i Sydväst har exempelvis haft uppdrag rörande

 • Informationsspridning om covid-19 på uppdrag av Västra Götalandsregionen.
 • Lotsning till tobaksavvänjning på uppdrag av Regionalt Cancercentrum väst.
 • Fysisk aktivitet och FaR i samarbete med Centrum för Fysisk aktivitet.
 • Informationsspridning om föräldrastöd och förskolan i samarbete med Familjecentrerat Arbete i sydvästra Göteborg.
 • Informationsspridning om tjänsten Hälsocoach Online på uppdrag av Västra Götalandsregionen.
 • Butiksvandringar i samarbete med Angereds Närsjukhus.
 • Valstärkande arbete på uppdrag av Demokrati och Medborgarservice.

Kontakta Hälsoteket

Har du frågor eller vill undersöka möjligheten samarbeta med hälsoguider, kontakta Hälsoteket i Väster.

Telefon: 031- 366 26 88
E-post: halsoguide@socialsydvast.goteborg.se