Foto: Hälsoteket i Angered

Vi som arbetar här

På Hälsoteket i Angered arbetar personal med kunskap och erfarenhet av att arbeta med hälsa på olika sätt. Här arbetar både sjukgymnaster/fysioterapeuter och hälsoinformatörer. Till oss kan du vända dig om du har frågor om hälsa, om Hälsotekets aktiviteter eller om du vill ha stöd för att komma igång. Välkommen till oss!