Träning för Transpersoner och Icke-binära

Hälsoteket vill stärka tillgången till hälsofrämjande aktiviteter för transpersoner och icke-binära genom att bjuda in till fysisk aktivitet i separata rum. Hälsoteket har tillgång till träningsalar och gym med möjlighet att träffas i enskilda grupper. Hälsoutbildad personal leder gym- och gruppträning och lyssnar in önskemål och formar aktiviteterna därefter. Vår förhoppning är att skapa trygga rum och träningsglädje! För alla som identifierar sig som transperson, icke-cis, icke-binär eller har funderingar kring sin könsidentitet. Från 15 år och uppåt.

Träning i Angered

5 prova på tillfällen under hösten.

Anmälan:  Anmäl ditt intresse till träningen nu och få mer information! Ring eller skicka ditt tilltalsnamn och telefonnummer till Charles 0767-258465


Träning i Kortedala och Bergsjön

Onsdagar start 30 augusti, eftermiddag.

Anmälan: Anmäl ditt intresse till träningen nu och få mer information! Ring eller skicka ditt tilltalsnamn och telefonnummer till Charles 0767-258465