Kurser

För att delta i Hälsotekets kurser behöver du förstå och prata svenska, om inget annat anges. Det är bra om du kan delta vid alla kurstillfällen.

TrUSt* – Studiecirkel för föräldrar med psykisk ohälsa eller NPF, med barn 0–6 år  

Är du förälder med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med barn 0–6 år? Du är inte ensam.  

Vill du träffa andra föräldrar i liknande situation? I studiecirkeln diskuterar vi frågor som: Vad behöver mitt barn? Vad behöver jag som förälder? Hur skapar jag trygga relationer? Vad finns för stöd?  

Studiecirkeln är 5 träffar och leds av psykolog och fysioterapeut. Liten grupp, med begränsat antal platser.  

För frågor och anmälan: Kontakta psykolog Karin Liljegren, tel: 072-229 15 50.  

Måndagar 4 september–2 oktober Klockan 13.30–15.30 Plats: Blå stället, Angered  

* TrUSt - Trygghet Ur Stöd. Bräcke Diakoni har tillsammans med föräldrar skapat studiecirkeln.


ACT* – stresshanteringskurs – Lev livet fullt ut  

En kurs för dig som är redo att se på det som begränsar dig i livet och arbeta med det som känns viktigt i just ditt liv. Vi träffas 8 gånger. Du behöver avsätta tid för övningar hemma mellan träffarna. Anmälan: mejla eller ring till Hälsoteket. Anmälan öppnar 21 augusti. Begränsat antal platser. 

Måndagar 16 oktober–11 december (ej 6 november) Klockan 13.30–15.30 

Plats: Hälsoteket i Angered Högaffelsgatan 10

*ACT - Acceptance and commitment therapy 

 

Suicidprevention på arabiska (du behöver ej kunna svenska)  

En kurs på arabiska med Suicide zero där du får lära dig att upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa. Du får också kunskap om vad du kan göra om du misstänker att någon i din närhet har det jobbigt eller har tankar på att ta sitt liv. Anmälan: mejla eller ring till Hälsoteket. Begränsat antal platser.  

Torsdag 16 november Klockan 14.30–16 . Plats: Hälsoteket i Angered Högaffelsgatan 10