Bildtext: Hälsoteket i Angered entré. Foto: Maria Menike

Om Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered finns till för dig i Angered som vill förbättra hälsan. Här kan du träna, gå på föreläsningar och anmäla dig till en kurs. Du behöver inte ha träningsvana eller förkunskaper för att delta. Alla aktiviteter är gratis. Välkommen!

Vill du förbättra din hälsa?

På Hälsoteket i Angered kan du:

  • komma på ett hälsosamtal med en hälsoinformatör eller sjukgymnast
  • komma på ett FaR-samtal om du har fått fysisk aktivitet på recept
  • delta i kurser där du får lära dig mer om hälsa och får redskap att förbättra och bibehålla hälsa
  • komma på föreläsningar, temadagar och drop-infrukost
  • delta i gruppträning

Hälsoteket har även uppsökande verksamhet med olika föreläsningsteman kopplade till hälsa samt erbjuder prova-på-aktiviteter. Vill du att vi kommer ut till din verksamhet för att föreläsa eller berätta mer om oss på ert APT? OBS! På grund av covid-19 har inte Hälsoteket uppsökande verksamhet i höst 2020.

Kontakta Hälsoteket för mer information.

Hälsoteket i Angered välkomnar alla

Hälsoteket välkomnar alla oberoende av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, könsidentitet eller könsuttryck, kön, sexuell läggning eller ålder.