فارسی/Persiska

به مرکز سلامتی (هلسوتک) در شمال شرق خوش آمدید

سلامتی (هلسوتک) می توانید دانش خود را در مورد سلامتی افزایش دهید تا حالتان بهتر باشد. شما زمان و خواسته خود را سرمایه گذاری می کنید. ما به شما هدایت و فعالیتهای مختلف می بخشیم. مرکز سلامتی (هلسوتک) هم برای جسم و هم برای جان فعالیت دارد. ساعتهای تمرین و ورزش برای تحرک، مکالمه گروهی، سخنرانی و کلاسهای یادگیری یهتر برای خواب،فشار روانى( استرس)، غذا، سیگار کشیدن، درد و رنج و غیره است. کلیه این فعالیتها برای ملاقات دوستان جدید عالیست و همه با هر مرحله فیزیکی، دانشی و یا زبانی می توانند شرکت کنند. خود شما بین فعالیت ها انتخاب می کنید، آنها مجانی هستند و شما اغلب احتیاجی به ثبت نام قبلی ندارید.

علاقمندید؟

فعالیتهای مختلف هر مرکز سلامتی (هلسوتک) در جزوه برنامه های آن موجود است. آنها در دفتر شهروندان ،مراکز

شهرداری، کتابخانه، داروخانه و درمانگاه های شمال شرق و همچنین در صفحات اینترنتی مرکز سلامتی (هلسوتک) یافت می شوند

.

مرکز سلامتی (هلسوتک) در آنگرد

تلفن: ۰۳۱-۳۶۵۱۱۴۴

مرکز سلامتی (هلسوتک) در آنگرد
تلفن: ۰۳۱-۳۶۵۱۱۴۴
halsoteket.angered@socialnordost.goteborg.se

مرکز سلامتی (هلسوتک) در کورتدالا/بری خو
تلفن: ۰۳۱-۳۶۵۴۴۷۰
halsoteket.ogbg@socialnordost.goteborg.se

به امید دیدار!