Rörelseguiden - Hitta rätt aktivitet för dig


Rörelseguiden vill göra det enklare att hitta rätt aktivitet! Ingressen ska sammanfatta det viktigaste i artikeln. Bör inte vara längre än 250-300 tecken (inkl. mellanslag)

Sidan riktar sig till dig som bor i Västra Götaland och som kanske fått ett recept på fysisk aktivitet, FaR. Men även vårdgivare och andra som i sitt arbete stödjer personer till aktivare rörelsevanor hoppas vi kan bli hjälpta av sidan.

Rörelseguiden drivs av Centrum för fysisk aktivitet (CFFA). 

Läs mer om rörelseguiden och hitta aktiviteter nära dig genom att klicka på denna länken: Rörelseguiden - Rörelseguiden (vgregion.se)