AKTIV - Kom igång med träning på gym


Aktiv erbjuder individuellt anpassat träningsprogram på gym och hälsofrämjande stöd under 12 veckor. Syftet är att du genom träning ska stärka din hälsa och öka din arbetsförmåga.

AKTIV genomförs av en fysioterapeut från FINSAM på Lundbybadets gym.  

Aktiv är till för dig som:

Är sjukskriven eller riskerar att bli sjukskriven och bedöms kunna förebygga eller förkorta sjukskrivning genom att komma igång med träning. Aktiv är även till för dig som just nu inte arbetar och behöver stärka hälsan som en del av din planering mot arbete eller studier.

För att läsa mer om AKTIV och hur du anmäler dig till AKTIV ska du läsa mer på FINSAM:s hemsida