Träning för kvinnor


Kom och testa lätt träning där du genom enklare övningar kan stärka dina muskler. Passet är en form av cirkelträning i grupp om max 15 personer. Fokus är rörelse, glädje och gemenskap.

Plats: Community Center Brunnsbo

Dag och tid: Måndagar klockan 17:30-18:30 (29 januari till och med 27 maj) 

Adress: Folkvisegatan 1

Närmsta hållplats: Balladgatan 

Övrig info

  • Begränsat antal platser så kom i god tid före passet börjar
  • Kvinnlig instruktör från Rörlig håller i passet. 

Passet görs i samverkan med Rörlig och Community Center Brunnsbo.

Plats: Grindstugan Fyrklövern

Dag och tid: Onsdagar klockan 17:30-18:30 (24 januari till och med 29 maj) 

Adress: Fyrklöversgatan 7

Närmsta hållplats: Wieselgrensgatan 

Övrig info

  • Begränsat antal platser så kom i god tid före passet börjar
  • Kvinnlig instruktör från Rörlig håller i passet. 

Passet görs i samverkan med Rörlig och Stena Fastigheter.

Plats: Södra Biskopsgården

Dag och tid: Fredagar klockan 18-19 (26 januari till och med 31 maj) 

Adress: Blidvädersgaran 41A

Närmsta hållplats: Vårväderstorget

Övrig info

  • Kom i god tid för att vara säker på att få en plats. 
  • Kvinnlig instruktör håller i passet. 
  • Toalett finns men inte dusch och omklädningsrum
Passet görs i samverkan med Bostadsbolaget, Meeting Play och Bergsjöns Studiecenter Läxhjälp lokalgrupp södra Biskopsgården.