Föreläsningar och workshops

Här ser du de föreläsningar och events som Hälsolots Hisingen är med och anordnar.

Föreläsning - Rör på dig för hjärnas skull!

Välkommen på en inspirerande föreläsning om hur fysisk aktivitet kan främja ditt psykiska välmående.  

Gyminstruktör Jens Öhman från Idrotts och föreningsförvaltningen visar hur du med små medel kan stärka din psykiska hälsa. Praktiska övningar varvas med föreläsning och teoretiska reflektioner. 

Mötesplats Backa i samarbete med Hälsolots Hisingen 

Dag och tid: Torsdag 21 september kl. 13-ca.14.30  

Plats: Mötesplats Backa entréplan, Selma Lagerlöfs Center. Adress: Selma Lagerlöfs torg 2 


Föreläsning - Vägar ur ensamhet  

Välkommen till en föreläsning som hålls av Riksföreningen Äldres hälsa vars främsta syfte är att sprida kunskap och information, ge stöd samt skapa opinion i frågor som rör äldre och deras anhöriga. 

Psykisk ohälsa har med tiden successivt uppmärksammats alltmer inom media och inom politiken, och på senare tid även psykisk ohälsa bland äldre som annars lätt tenderar att bli en bortglömd grupp i sammanhanget.  

Detta är ett viktigt ämne att uppmärksamma. Hur håller man motivationen när det känns tungt?  

 Ta del av föreläsaren Margareta Anderssons värdefulla tankar, egna upplevelser och insikter. Mötesplatsen bjuder på kaffe och te.  

Mötesplats Backa i  samarbete med Hälsolots Hisingen 

Dag och tid: Torsdag 16 november kl. 13-ca.14.30  

Plats: Mötesplats Backa entréplan, Selma Lagerlöfs Center.Adress: Selma Lagerlöfs torg 2


Hälsocoach online på Lundby Bibliotek

Träffa Hälsocoach online på “Digital idag” på Lundby Bibliotek.

Hälsocoach online är en digital och kostnadsfri tjänst för alla som är 16 år eller äldre och bor inom Västra Götalandsregionen. Tjänsten är till för dig som vill komma i gång och röra på dig, äta hälsosammare, sluta med tobak eller förändra dina alkoholvanor och som vill ha ett kontinuerligt stöd längs vägen i början av din förändring. 

Hälsocoach online finns på plats för att berätta om sin verksamhet och hur du gör för att boka träff med dem.  

Datum och tid: Fredag den 13 oktober klockan 13–15  

Plats: Lundby Bibliotek 

Adress: Borstbindaregatan 12A