Hälsolots Hisingens aktivitetsprogram (Vår 2024)


Här hittar du information om Hälsolots Hisingens egna aktiviteter. ​ Alla våra aktiviteter är gratis. Du behöver ingen tidigare erfarenhet för att vara med. Ingen föranmälan krävs om inget annat anges. Kontakta oss på Hälsolots Hisingen om du har några frågor kring en aktivitet.