Mötesplats Orkanen i Biskopsgården


I Biskopsgården driver Bostadsbolaget en mötesplats som heter Orkanen. På Orkanen pågår verksamhet flera dager i veckan. Lokalen används för att erbjuda aktiviteter för boende i området.

Läs mer på Bostadsbolagets hemsida om du vill ha mer information om aktuella aktiviteter: Mötesplats Orkanen

Vill du anordna en aktivitet på Orkanen?

Kontakta Bostadsbolaget om du är hyresgäst och vill anordna aktiviteter på Orkanen. Du måste  först boka ett möte för att prata Orkanens riktlinjer och se om det finns utrymme i schemat. 

Kontakt

Mejl: orkanen@bostadsbolaget.se
Adress: Godvädersgatan 24