Mötesplatser för barn och unga


Här hittar du information om aktiviteter och mötesplatser för barn och unga.

Skola som arena

Skola som arena samarbetar tillsammans med andra aktörer för att hjälpa barn att få en aktiv fritid. Skolans lokaler öppnas upp till en mötesplats och alla som bor eller verkar i området kan komma och delta i eller leda olika kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid. Målet är att barnen ska få en god start i livet och mer jämlika uppväxtvillkor.

På Hisingen finns Skola som arena på fem skolor: Bjurslättsskolan, Ellen Keyskolan F-6, Ryaskolan F-9, Svartedalsskolan och Landamäreskolan. 

Här kan du läsa mer om Skola som arena på Hisingen och de olika aktiviteter som finns på skolorna: Skola som arena på Hisingen


Unga Arena

Är du mellan 16–20 år? Med Ung Arena har du chansen att påverka din omgivning, testa nytt, utvecklas och träffa nya människor. De erbjuder kurser, mötesplatser och stöd i flera olika former. Klicka dig vidare här nedan för att upptäcka allt! 

Här kan du läsa mer om Ung Arena och vad de erbjuder: Ung Arena Hisingen - Göteborgs Stad (goteborg.se)