Fler hälsoaktiviteter och mötesplatser på Hisingen


Här hittar du fler hälsofrämjande aktiviteter och mötesplatser som erbjuds på Hisingen. Dessa aktiviteter tillhör inte hälsolotsens egna program utan utförs i andra aktörers egen regi. Alla aktiviteter är kostnadsfria och öppna för alla om inget annat anges. Kolla alltid på varje verksamhets egen hemsida innan ni besöker en aktivitet för att se eventuella ändringar.