Illustration: Josephine Skapare

Uppsökande verksamhet

Hälsofrämjande och förebyggande avdelningen bedriver uppsökande verksamhet för att du som senior ska få kännedom om utbudet av stöd, service och aktiviteter, både inom kommunen och hos andra aktörer. Uppsökande verksamhet kan till exempel vara informationsträffar på olika platser, riktade brevutskick eller förebyggande hembesök.