Digitala fikaträffar fortsätter på mötesplatserna i Centrum

Publicerad 31 januari 2023

De digitala fikaträffarna på mötesplatserna i stadsområde Centrum har fortsatt även efter pandemin. “Om man inte kan ta sig till mötesplatserna, till exempel för att det är halt eller för att man är bortrest, så kan man ändå vara med”, säger Anna Enberg, äldresamordnare.

Många verksamheter i Göteborgs Stad fick ställa om under covid-19-pandemin. När det inte gick att träffas inomhus hade mötesplatserna i stadsområde Centrum många utomhusaktiviteter i stället.

– Men vissa vågade inte eller kunde inte komma, så då började vi med digitala träffar, berättar Anna Enberg.

Behövde prata

De startade på Teams. En del seniorer upplevde att det var svårt eftersom det bland annat kräver att man har e-postadress. Därför erbjöds också Whatsapp som är som ett vanligt telefonsamtal. Det har inte varit några problem att hålla konversationen i gång.

– Under pandemin fanns ett stort behov av att prata och det finns det även efter pandemin, säger Helena Sundberg, äldresamordnare på mötesplatserna i stadsområde Centrum.

Personliga samtal

Därför har de digitala fikaträffarna fortsatt även sedan mötesplatserna öppnade upp för verksamhet igen. Träffarna står med i programmet Kultur och hälsa för seniorer i stadsområde Centrum och finns också i Göteborgs Stads kalendarium.

– Samtalen kan bli ganska personliga och jag tror det har att göra med att man sitter i sitt hem, där man känner sig trygg. Det blir lite mysigt och det känns som att man är hemma hos varandra, säger Anna Enberg.

Kontakt utanför träffarna

De digitala fikaträffarna börjar klockan 11 och pågår ungefär en timme. Några seniorer återkommer varje vecka och ibland fortsätter de att prata efter att äldresamordnaren lagt på. En del seniorer ringer upp varandra även utanför träffarna.

– Det är lagom att vara fem-sex personer på fikaträffarna, är det fler är det bättre att ha två grupper. Vi fortsätter med träffarna så länge det finns intresse och är uppskattat.

Fått digitalt intresse

Anna Enberg berättar att pandemin blev en digital utveckling för många seniorer och att många fått ett digitalt intresse. De tycker det är bra att ha en smart telefon och är nyfikna på vad internet har att erbjuda.

– Några har börjat beställa mat online och många har och har haft videosamtal med nära och kära som de inte kunnat träffa.

Mötesplatserna i stadsområde Centrum hör till den hälsofrämjande och förebyggande enheten på äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningen.


Artikeln är skriven av Petra Lundgren och är hämtad från Vårt Göteborg, (vartgoteborg.se) där även bilder finns.