Stöd för förskolan och grundskolan

Förutom programverksamheten vill vi på ett ännu bättre sätt kunna anpassa oss efter era önskemål och vara en resurs ni kan använda er av i elevhälsoarbetet. Vi kommer gärna ut till elevhälsoteamet på er skola för att informera om Hälsoäventyret och där ni får berätta vilka önskemål och behov er skola har. Förutom vår ordinarie programverksamhet för barnen är det här exempel på vad Hälsoäventyret kan erbjuda er skola:

Utökad insats elever

Utifrån de behov som finns på skolan kan vi lägga in riktade insatser inom bland annat måltidsvanor och kost, stresshantering/sömnvanor, tobak, pubertet och sexualitet, kunskap om kroppens uppbyggnad och funktion. 

Information/utbildning föräldrar

Information och utbildning till föräldrar, vid föräldramöte/brukar-, föräldraråd med hjälp av hälsoäventyrspedagogik om goda levnadsvanor med inriktning kroppen, kost, sömn, tobak.   

Information/utbildning till personal

Till chefer, pedagoger, måltidspersonal, skolsköterskor, kuratorer om Hälsoäventyrets verksamhet vid ex APT, studiedagar mm och eventuellt studiebesök på Hälsoäventyret när program genomförs.  

Drogförebyggande information

Till föräldrar på föräldramöte år 6 och år 8 med inriktning mot cannabis.  

Elevhälsoteamet

Hälsoäventyret ingår som en resurs i elevhälsoteamets arbete med att befrämja hälsa och förebygga ohälsa.