Tobak År 5

Vi berättar om hur tobak odlas, undersöker vad den innehåller och vad som händer i kroppen när man använder tobak. Eleverna tar ställning inför olika situationer de kan tänkas hamna i, med hjälp av olika värderingsövningar.