HYFS-Hygien i förskolan


Hälsoäventyret Älgen i Västra Göteborg har en utlåningsväska med material att använda i förskolan.

Känner du till HYFS-väskan?

Förskolorna i Västra Göteborg kan låna ett material sammanställt av Hälsoäventyret Älgen, Hälsoäventyret Oasen i Vara och Projektet HYFS (Hygiensjuksköterska i Förskolan). Materialet riktar sig främst till barn i åldrarna 3-5 år och är tänkt att på ett lekfullt sätt, under ledning av er pedagoger, lära barnen om HANDHYGIEN.

Är du intresserad av att låna en väska kontakta Hälsoäventyret  Älgen.