Tigern i Örgryte-Härlanda

Hälsoäventyret Tigern finns i Kulturhuset Kåken i Örgryte-Härlanda, och tar emot barn och unga i stadsdelen för inspirerande program om kropp och hälsa.

Via upplevelsepedagogik med fokus på delaktighet och bekräftelse, ger vi barn och unga verktyg att bygga kunskap kring kropp och själ, värderingar och attityder, rörelse, mat och miljö - för att de ska kunna ta beslut som främjar deras egen hälsa.

Hälsoäventyrets Tigerns program är obligatoriskt för alla elever i Örgryte-Härlandas skolor och ska ses som ett komplement till skolornas ordinarie undervisning och hälsofrämjande arbete.

I Örgryte-Härlanda finns fem program som riktar sig till barn från 5-6 år och upp till 12-13 år.

Om du klickar på länken nedan får du veta mer om hälsoäventyret Tigern

Folder Hälsoäventyret Tigern