Hälsoäventyren

Hälsoäventyren finns som stöd och inspiration för förskolans och skolans utvecklingsarbete och ska ses som ett komplement till skolornas ordinarie undervisning och hälsofrämjande arbete.

Via upplevelsepedagogik med fokus på delaktighet och bekräftelse ger Hälsoäventyren barn och unga verktyg att bygga kunskap kring kropp och själ, värderingar och attityder, rörelse, mat och miljö för att de ska kunna ta beslut som är bra för deras egen hälsa.