Böcker som ingår i bokkassen för Skelett- och Digestivaprogrammet. Fotograf: Anna Luther

Bokpåsar

Hälsoäventyret har i samarbete med Linnéstadens bibliotek valt ut böcker och gjort bokpåsar som passar de olika programmen. I samband med besöket får klasserna med sig en bokpåse som de får låna under tre veckor. Nedan kan du se vilka böcker som finns i de olika programmens påsar. Innehållet kan variera något i påsarna på de olika Hälsoäventyren.