Rekvisita och lek som uppmuntrar till fysisk aktivitet

Publicerad 30 april 2019

Under året kommer tre skolor i Göteborg delta i ett nytt upplevelseprogram om syrets väg genom kroppen. Genom Hälsoäventyret ska eleverna uppmuntras till fysisk aktivitet.

Hälsoäventyret är en hälsofrämjande verksamhet som erbjuder upplevelseprogram där barn från förskolan till årskurs 6 får lära sig om hur kroppen fungerar. Rekvisita som skelett, stora matmodeller och en lång tygtarm visar hur sömn, mat och motion påverkar kroppen. I det nya programmet Puls-programmet, som riktar sig till elever i årskurs 3, lär sig barnen vikten av fysisk aktivitet och hur syre färdas genom kroppen.

– Eleverna får till exempel pumpa blod, det vill säga vatten och röd karamellfärg, och sätta ihop muskler på ett skelett. Samtidigt som de får prova olika aktiviteter som att göra armhävningar berättar vi om vad som händer i kroppen. Så det är upplevelsebaserat för alla sinnen, berättar Fredrik Johansson som jobbar med Hälsoäventyret.

– Eleverna får en chans att lära på ett annat sätt när de får använda alla sinnen. Alla elever lär sig på olika sätt, och då kan det vara bra att byta miljö för att främja olika typer av inlärning, fyller hälsopedagogen Carolina Lodeiro i.

Syftet med Hälsoäventyrens program är inte bara att barnen ska lära sig om hur kroppen fungerar, utan också att på sikt inspirera till fysisk aktivitet och ett aktivt hälsotänk även senare i livet. Det är inte minst viktigt för arbetet med jämlik hälsa i staden.

– Man hinner inte alltid jobba så mycket hälsofrämjande som man skulle behöva i skolan. Förhoppningsvis kan vi så ett frö till att eleverna ska tänka på hälsa i framtiden, men också att de ska få en känsla av ett sammanhang. I det här projektet tänker vi särskilt på de som kanske inte brukar röra på sig, eller som inte är med i någon idrottsförening idag. Vi vill visa aktiviteter som man kan göra även utan pengar och utan att behöva åka långt, berättar Fredrik.

– När man får en förståelse för hur ens kropp fungerar så kan det också stärka självkänslan. Det har vi till exempel sett när vi har haft vårt program om puberteten för sjätteklassare. Efteråt har vi fått kommentarer som att ”nu är jag inte rädd för den här förändringen längre”, fortsätter Carolina.

Idag finns Hälsoäventyret i Majorna-Linné, Örgryte-Härlanda och Västra Göteborg, men förhoppningen är att arbetet ska kunna sprida sig till fler stadsdelar.

– Det finns mycket forskning om hur fysisk aktivitet främjar inlärning. Därför är det jätteviktigt för skolan, och fler borde vara intresserade av att jobba på det här sättet, säger Carolina.