Vår skola

Skolan ligger i en naturskön omgivning med cirka 200 meter till havet och nära till grönområde. Hällsviksskolan är en skola med förskoleklassverksamhet och årskurs 1-3.

Om skolan

Skolan ligger naturskönt mellan havsvik och skogsparti. Havsviken inbjuder till både bad och krabbfiske.
Det natursköna skogsområdet ger utmanande upplevelser året runt.

Med utsikt över blå böljor och ett stenkast till spännande skogspromenader, erbjuder skolans läge miljöupplevelser i olika former vilket vi utnyttjar under såväl lektionstid som fritidsverksamhet.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla barn känna sig trygga. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka sådana händelser. 

Lika behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka åtgärder vi vidtar om någon blir utsatt för kränkning. Planen hittar du på Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kontakta skolan för att få planen.

Vår vision

Skolan rustar eleverna för framtiden. I detta ingår inte bara kunskaper och färdigheter, utan även förståelse för och ett bestående avståndstagande från diskriminering, trakasserier och kränkningar.
Hällsviksskolans vision är att vi ska vara en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi visar alltid respekt för varandras olikheter.