Bild: Lo Birgersson

Vår förskola


Vår förskola har en varierad gård. Det finns både bergiga stenhällar och klassisk lekplatsutrustning som rutschkana och gungor. Dessutom har vi en separat gård anpassad för de minsta barnen. Vi har nära till grönområden, exempelvis Hisingsparken som vi ibland gör utflykter till.

Barngrupper och personal

Hällskriftsgatans förskola har fyra avdelningar – Gul, Blå, Röd och Grön. Vi är tolv pedagoger som jobbar på förskolan, vilket innebär att det är tre pedagoger per avdelning. Vanligtvis går det omkring 80 barn på förskolan.

Förskolan har tillgång till logoped, barnpsykolog och specialpedagog som regelbundet besöker verksamheten.

Många möjligheter med varierad gård

Förskolan byggdes 2012. Byggnaden är i två plan – avdelningarna på bottenplan har barn i åldrarna ett till fyra år, och på andra våningen är barnen två till fem år. Byggnaden är tillgänglighetsanpassad.

Vår utomhusmiljö är uppdelad i tre gårdar, för att kunna tillgodose utmaningar och säkerhet för alla barn. En gård är bergig och består av stenhällar, en gård har traditionellt lekmaterial som gungor, sandlåda, klätterställning och rutschkana, och en gård har lagom utmaningar för de yngsta barnen.

Vi har dessutom nära till grönområden utanför förskolan, bland annat härliga Hisingsparken med grönområden, skog och Slätta damm.

En dag på förskolan

En vanlig dag hos oss börjar tidigt på morgonen. De barnen som kommer först samlas på avdelningen Gul för en lugn och trygg start på dagen. Innan frukost är vi så många att det är lagom att dela upp oss på avdelningarna. Vi växlar miljöer under dagen. Ibland är vi ute, ibland inne och ibland gör vi utflykter till närområdet.

När vi väljer vad vi ska göra på dagarna försöker vi hitta en bra balans, så att aktiviteterna blir både utmanande och trygghetsskapande. Vi har också samlingar, som är ett sätt för barn och pedagoger att få en överblick över planerna för dagen och vilka kompisar som finns där att dela dessa upplevelser med.

För att våra föräldrar ska följa förskolans dagliga arbete har varje avdelning en blogg.

Här hittar du oss

Vi finns på Hällskriftsgatan 1A. Närmaste busshållplats heter Wieselgrensgatan.

Besök på förskolan

Vill du komma och hälsa på oss? Ring avdelning Blå och boka tid för rundvandring i lokalerna.

Kontaktuppgifter