Foto: Elisabeth Arvidsson

Vår förskola


"I olika stora och små projekt som sker i förskolan utövar barnen sina hundratals fantastiska språk och vi vuxna kan få äran att se och följa deras utforskande och glädjen i att göra framsteg."

Förskolan Hakefjordsgatan öppnade sina dörrar 1978 och har idag sex avdelningar. Förskolan har genomgått flera förändringar men den största är nog arbetet med att närma sig Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det är inte bara en filosofi utan även en människosyn och ett förhållningssätt.

Grundtankar

Vi tror att alla barn är kompetenta att lära sig och har en inneboende vilja att söka kunskap i olika former. Vi ser kunskap som något som ständigt förändras och skapas i samspel mellan människor, och mellan människan och dess omvärld. I vårt sökande efter kunskap tillsammans med barnen vill vi blanda avancerad teori, levande praktik, fantasi och verklighet, konst och vetenskap.

Styrdokument

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation och gemensamma reflektionsträffar för att säkerställa att utvecklingen i verksamheten sker med barnens intressen och perspektiv i fokus. Vi arbetar efter skollagen och den reviderade läroplanen för förskolan. I läroplanen beskrivs förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten. Förskolans mål anger vad vi på förskolan ska sträva efter när det gäller barns utveckling och lärande.

Vill du veta mer om läroplanen? Läs mer på Skolverket, Läroplanen på Skolverket

Våra avdelningar

Musslan, Hajen, Snäckan, Korallen, Delfinen och Bläckfisken.