Foto: Fotograf Okänd

Vår förskola

Förskolan Hagkroksvägen ligger i ett radhus- och villaområde omgivet av vacker natur och havet vid Askimsviken. Här lägger vi stort fokus på att utveckla våra pedagogiska miljöer och vi vistas utomhus mycket under dagarna. Vår målsättning är trygga och glada barn som har roligt tillsammans, lär sig och utvecklas.

Tre avdelningar

På förskolan finns totalt tre avdelningar, två avdelningar för år 1-3 och en avdelning för år 3-5. Avdelningarna heter Sörgården, Mellangården och Norrgården. Förskolan har ett våningsplan och flera olika rum till varje avdelning. Här samarbetar vi mellan avdelningarna på den stora utegården, och ibland med gemensamma utflykter och aktiviteter. Vi utformar miljöerna efter aktuell barngrupp och ser barns lek som värdefull och som en källa till utveckling och samarbete.

Hagkroksvägens förskola har det kompetenta barnet i fokus och arbetar med lärmiljöer och språkutvecklande aktiviteter utifrån läroplanens mål. Barnens språkutveckling stimuleras på många olika sätt och vi använder sång, musik, dans, drama såväl som rim och ramsor. Förskolan har också en naturinriktning. Både stranden och skogen besöks ofta och då får barnen utlopp för sin nyfikenhet och upptäckarlust, samtidigt som det lägger grunden till en större förståelse för naturens kretslopp.

Utegård anpassad för lek och utmaningar

Vi är utomhus så mycket vi kan under dagen. Gården är varierad och anpassad efter barnens olika utvecklingsfaser för att utmana dem till en utforskande lek. Vi har sand, gräs, buskar, träd, gungor samt asfalt att cykla på. Vi arbetar aktivt med barnen kring miljöfrågor och sorterar vårt skräp.

Utbildad personal med erfarenhet av språkutveckling

Vi som arbetar här är utbildade barnskötare och förskollärare, samtliga med god kompetens inom språkutveckling och tecken som stöd för alternativ och kompletterande kommunikation. IT används också som ett naturligt inslag i verksamheten. Dator och iPads är hjälp- och kommunikationsmedel för att nå våra uppsatta mål.

Föräldradialog och delaktighet

Vi på Hagkroksvägens förskola arbetar för en öppen kommunikation dagligen vid lämning och hämtning. All information och dokumentation sker via vår plattform Hjärntorget. Genom att visa och berätta vad vi gör i dokumentationsloggboken på Hjärntorget och i muntlig dialog blir föräldrarna delaktiga i barnens vardag på förskolan. I vår verksamhet strävar vi efter att barn och föräldrar ska känna sig hörda.

Ett till sätt att medverka och påverka är via lokalt brukarråd som har möte en gång per termin samt engagemang i det centrala brukarrådet. Här diskuteras verksamhetsfrågor som är viktiga för området tillsammans med förskolechefer.