Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan Hagahuset ligger på Haga Nygata 17, mitt i Haga, med den stora lekplatsen Soldaten som gård. På förskolan finns det sex avdelningar och det går drygt 110 barn på vår förskola.

Förskolan är uppdelad i två plan med hiss. På nedre plan finns de nyrenoverade avdelningarna Trumman och Loppan, med de yngsta barnen som är 1-3 år. På övre plan finns det fyra avdelningar med barn som är mellan ca 2-5 år - Skansen, Kanonen, Hebbe lelle och Kronan. Vi som arbetar här är utbildade förskollärare och barnskötare, två av tre som arbetar på avdelningarna är förskollärare. I enheten finns tillgång till specialpedagoger, psykolog och socionom.

Avdelningarna är uppdelade i många inspirerande rum med möjlighet till roliga och inspirerande lekar och möten. På förskolan finns även ett gemensamt rörelse/upplevelserum samt vår gemensamma läs- och sagohörna. Vi erbjuder också barnen utflykter, teater, bio och museibesök anpassade efter ålder och intresse.

Småbarnsavdelningarna har en gemensam gård där barnen kan cykla, klättra och upptäcka tillsammans. De större barnen vistas på den allmänna inhägnande lekplatsen Soldaten. Där finns det gungor, sandlådor, klätterställning och rutschkanor med stora möjligheter till lek.

Vi arbetar för att lägga grunden till ett livslångt lärande där verksamheten ska vara lärorik, rolig och trygg. Vår pedagogiska verksamhet ger barnen möjlighet att leka och arbeta självständigt och tillsammans med sina kamrater. Planerade aktiviteter blandas med barnens egna önskemål och spontanitet. Enheten arbetar årsvis utgående från ett boktema där barnens intresse och nyfikenhet står i fokus. Temat planeras, utvärderas och analyseras kopplat till förskolans läroplan, lpfö98 (reviderad 2010).

Tillsammans skapar vi ett lustfyllt lärande och en trygg miljö för barnen att växa i. På Haga Nygata bejakas glädjen och omsorgen om varandra genom ömsesidig respekt.