Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


Förskolan Haga Nygata 17 har sju avdelningar för barn i åldern 1-5 år. Vi finns mitt i Haga och har den stora lekplatsen Soldaten som gård. Förskolan består av tre byggnader. När du söker plats på förskola Haga Nygata 17, kan ditt barn bli placerat på en avdelning på adress Haga Nygata 17, Kaponjärgatan 9 eller Skanstorget 17.

Avdelningar

Vår förskola har sju avdelningar i tre byggnader.

Haga Nygata 17 – 5 avdelningar för barn till 1-5 år
Kaponjärgatan 9 – 1 avdelning för barn 1- 3 år
Skanstorget 17 – 1 avdelning för barn 1-3 år

När ditt barn får förskoleplats på Haga Nygata 17 blir det placerat på någon av våra adresser där vi har avdelningar. De barn som idag går i förskola på Kaponjärgatan och Skanstorget fortsätter på Haga Nygata från och med det året de fyller tre.

Livslångt lärande och normkreativitet

Vi som möter barnen varje dag är utbildade förskollärare och barnskötare. Det finns tillgång till specialpedagoger, psykolog och socionom. Avdelningarna är uppdelade i många inspirerande rum med möjlighet till roliga och utmanande lekar och möten. Vi är ute mycket och undersöker och upptäcker närmiljön tillsammans med barnen.

I förskolan lägger vi grunden för ett livslångt lärande där utbildningen är lärorik, rolig och trygg.
Vi vill främja barnens utveckling och ge dem förutsättningar att bli aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor.

Verksamheten på förskolan Haga Nygata vilar på en demokratisk grund. Alla vi i personalen arbetar utifrån läroplanen för förskolan Lpfö 18.

Haga Nygata förskola är en jämställdhetsdiplomerad förskola. Det innebär att vi här på Haga Nygata arbetar utifrån ett normkreativt förhållningssätt och vi utgår ifrån dessa punkter: 

  • Vi bemöter barnen utifrån deras enskilda förutsättningar.
  • Vi benämner barnen med deras namn istället för att kategorisera efter kön.
  • Vi väljer grupperingar utifrån barnens intressen och behov istället för ålder eller kön.
  • Vi använder neutrala begrepp på lekar och miljöer.
  • Vi vidgar barnens syn för olika familjeformer i leken och i samtal med barnen.
  • Vi uppmärksammar barnens intressen, känslor, egenskaper och behov istället för att värdera barnets utseende, kläder eller andra yttre attribut.
  • Vi bejakar barns olikheter och arbetar för att vidga stereotypa normer för att alla ska känna sig delaktiga i vår verksamhet.
  • Vi gör ett medvetet val av material i form av leksaker, litteratur och sånger för att inte förstärka stereotypa normer.

Nyfiken på förskolorna i Linné

Välkommen att träffa rektorer och de som jobbar med placering av barn i förskolan. Du får veta mer om förskolorna och hur du gör för att söka plats till ditt barn. Föräldrastödjare från Socialförvaltningen finns också på plats och berättar om sitt arbete.

När: Onsdag den 20 mars klockan 17.
Var
: Fjärde Långgatan 48. Ta högra hissen
upp till våning 9 så möter vi dig vid dörren.

Välkommen!