Vår förskola


Förskolan ligger i ett lugnt område i Skår med nära till naturupplevelser. Vi strävar efter att skapa en varm och trivsam atmosfär och utgår från att barn är kompetenta och vill vara delaktiga. För oss är det viktigt att ha en dialog med dig som vårdnadshavare och att du känner dig trygg med att ditt barn har det bra hos oss.

Förskolan

Hackspettsgatans förskola är belägen i område Skår och har fyra avdelningar, Snöskatan, Svalan, Ugglan och Örnen. Alla avdelningar har åldersblandade grupper 1–5 år.  Vi arbetar för att skapa ett lärande inomhus likväl som utomhus och vår placering erbjuder möjlighet till spännande naturupplevelser eftersom förskolan ligger nära skog och grönområde. Vår förskola ska vara trygg och utmanande och en tid för upptäckarglädje.

Verksamhet

Vi har hållbar utveckling som fokus vilket innebär att undervisningen kännetecknas av frågeställningar om ekologisk-, social-, och ekonomisk hållbarhet.

Vi arbetar projektinriktat, ett arbetssätt som innebär en möjlighet för barnen att stanna upp vid ämnen och frågor som fascinerar dem och som de vill fördjupa sig i. Genom att observera och vara nyfikna på barnens intressen fångar vi upp frågor, tankar och idéer som leder till korta eller långvariga projekt. Vi kan också arrangera situationer som väcker barnens nyfikenhet.

Det utforskande arbetet sker ofta i mindre grupper och utvecklas utifrån barnens egna frågeställningar och problemlösningar. På detta sätt blir barnen delaktiga i verksamheten och kan påverka dess innehåll. Vi dokumenterar barnens tillvägagångssätt och deras läroprocesser och barnens nya frågor och intressen leder projektet vidare