Foto: Jessica Ohliw

Vår förskola


Ditt barns tid på förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik och vi vill att alla barn ska känna sig viktiga och förstå allas lika värde. Hälsa och rörelse är viktiga inslag hos oss och här får ditt barn vistas mycket utomhus, där det finns många möjligheter till lek och kreativitet.

Förskolan Häcklöparegatan 3 har ett centralt och naturnära läge med Överåsparken som närmsta granne. På förskolans tre avdelningar - Havet, Ängen och Solen - är barngrupperna åldersblandade med barn i åldrarna 1-5 år. Vi som arbetar här och har glädjen att ta hand om barnen är förskollärare och barnskötare.

En trygg miljö med respekt och omtanke

På förskolan strävar vi efter att skapa en trygg miljö där respekt, omtanke och empati är viktiga ledord. Barn är kompetenta individer, och vår roll i förskolan är att ge dem verktyg och rätt förutsättningar att utvecklas. Vi arbetar medvetet med att skapa förutsättningar för varje barn, oavsett kön eller bakgrund, att utvecklas och lära utifrån sina intressen och egenskaper.

I vår verksamhet går barnen på åldersblandade avdelningar. Avdelningarna är ett resultat av vår barnsyn, där barnen är förebilder för varandra, och vår tro att barnen vill, vågar och kan. Vi vill att alla barn ska få utrymme att utvecklas individuellt.

Vår pedagogik utgår från barnen

Vi planerar och utformar vår verksamhet utifrån barnens egna intressen, nyfikenhet och erfarenheter. Viktiga inslag hos oss är hälsa och rörelse. Vi vistas ofta utomhus, på gården eller i skogen, där barnen får möjlighet att utvecklas motoriskt och skapa förståelse för djur och natur. Vi samarbetar ofta mellan avdelningarna vid till exempel pedagogiska aktiviteter och vi pedagoger tar ett gemensamt ansvar för alla barn som går på förskolan.  

Våra miljöer - en väg till lärande

Den fysiska miljön är viktig för lärandet och vi förändrar den regelbundet efter barnens behov. Vi har ljusa lokaler där det finns utrymme för lek och lärande. Varje avdelning har ett stort rum och två mindre rum. I huset har vi en gemensam lekhall.

Vi har en öppen och naturnära gård med gungor, klätterställning, sandlåda, cykelvägar, buskar att gömma sig i och en liten gräsmatta. Vi är ute mycket och utnyttjar utemiljön - både gården och den närliggande skogen.

Vi vill ha en god kontakt med dig som förälder

Du är den som står ditt barn närmast och därför vill vi på förskolan ha en nära relation med dig som förälder. Prata gärna med oss om du har några funderingar - tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för att ditt barn ska ha det bra på förskolan.

Vi erbjuder regelbundet utvecklingssamtal med dig som förälder, där vi pratar om ditt barns utveckling och hur hen har det på förskolan.