Landala GS

En central skola med tydliggörande pedagogik.

Landala GS


På Landala GS läser du ett individuellt program. Du läser dessa ämnesområden efter din egen förmåga:

  • estetisk verksamhet
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation

På Landala GS möter du speciallärare, ämneslärare, specialpedagoger, specialassistenter och elevassistenter med särskilda kompetenser. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik såsom TAKK (Tecken som alternativ kompletterande kommunikation), bildstöd (t ex Widgit Go, InPrint) och struktur.

På Landala GS finns både smartboards, datorer och iPads. Vi har en ateljé för estetiskt skapande där du kan måla eller sy. Vi har även musikrum med instrument för sång och musikskapande. I köket har vi hem- och konsumentkunskap där du både kan laga mat och baka. På rasterna kan du umgås med dina kamrater i uppehållsrummet eller bara ta det lugnt.

Skolan ligger centralt i Göteborg mellan Kapellplatsen och Hvitfeldtska gymnasiet. Det är nära till spårvagnar och bussar, men vi har också  två egna minibussar som gör det lätt för oss att göra studiebesök och utflykter i staden och till grönområden.

Korttidstillsyn

Efter skoltid kan du få korttidsverksamhet (fritids) i skolans lokaler. Utgångspunkten för korttids är att ta till vara på dina intressen och önskemål. Genom regelbundna fritidsråd lär du dig att påverka, samspela och kompromissa. Exempel på aktiviteter är bingo, promenader, musik, sällskapsspel och iPads. 

Här kan du se ett bildspel med bilder från skolan.

Besöksadress: Aschebergsgatan 42.