Högsbodal GS

Vi bygger om på Högsbodal GS. Under tiden finns skolan i Fjällbo Park 13-15, i Utby i östra Göteborg.

Medan vi bygger om på Högsbodal GS finns skolan i tillfälliga lokaler på Fjällbo Park 13-15 i Utby i östra Göteborg.


Högsbodal GS

(Ny rektor sedan vårterminen 22: Kerstin Damgaard).

På Högsbodal GS läser du ett individuellt program. Hos oss är utbildningen utformad efter dina enskilda behov och förutsättningar.

Du arbetar enskilt eller tillsammans i grupp. Här får du de kunskaper du behöver för att få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. På Högsbodal GS arbetar specialpedagoger, specialassistenter och elevassistenter som alla har sina särskilda kompetenser. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, tecken som stöd och andra kommunikationsverktyg som till exempel In-print och Symwriter.

Skolan ligger i en lugn miljö och har ljusa och luftiga lokaler med goda utrymmen. Vi har aktivitetsrum där du exempelvis kan se film eller uppleva musik. Vi har rum där du kan måla eller sy och i köket kan du vara med och laga till något gott. Det finns en trädgård där du kan vara på din rast och där du kan sköta blommor och växter. På gården kan du även spela basket, gunga, ta det lugnt eller och tillsammans med personalen kan du ta en promenad antingen i stadsmiljö eller i naturen.

Efter skoltid kan du få korttidsverksamhet (fritids) i skolans lokaler. Utgångspunkten för korttids är att ta till vara på dina intressen och önskemål.

Här kan du se ett bildspel från Högsbodal GS.


Besöksadress: Fjällbo Park 13-15, Utby Göteborg. 

(Ordinarie adress: Lilla Kapplandsgatan 20 Hus nr 6 Högsbo sjukhusområde).