Burgården GS

Burgården GS är en gymnasiesärskola på Burgårdens utbildningscentrum, mitt i centrala Göteborg. I huset finns även gymnasieskola, vuxenutbildning, restauranger och kontor. Här möter du engagerade, kvalificerade yrkeslärare och specialpedagoger i moderna och ändamålsenliga lokaler.

Burgården GS

På Burgården GS finns det fem olika program:

  • Programmet för administration, handel och varuhantering
  • Programmet för estetiska verksamheter
  • Programmet för hantverk och produktion
  • Programmet hotell, restaurang och bageri
  • Programmet för hälsa, vård och omsorg

Programmet för administration, handel och varuhantering

På programmet för administration, handel och varuhantering arbetar du med datorer och annan modern kontorsutrustning. Du möter kunder och tränar kassaarbete i skolans blomsterförsäljning på området. Programmet ansvarar för skolans kontorslager och distributionen av varor.

Programmet för estetiska verksamheter

På programmet för estetiska verksamheter arbetar du med datorer och gör exempelvis presentationer i något webbdesignprogram eller en CD-rom-produktion. Till programmet hör också ett mindre tryckeri där du är med och framställer trycksaker på beställning. Programmet ansvarar också för utgivningen av skolans tidning.

Programmet för hantverk och produktion

Går du programmet för hantverk och produktion arbetar du med olika typer av konsthantverk som glas, keramik, textila material, trä och måleri. Varje jul och varje vår har programmet en utställning där eleverna får visa upp och sälja sina alster.

Programmet för hotell, restaurang och bageri

Köken där du får öva på matlagning är stora och välutrustade. En dag i veckan har skolan en lunchrestaurang där utomstående gäster kan beställa en trerätters lunch, tillagad och serverad av eleverna på skolan. Du får också praktisk träning på gymnasiesärskolans eget konferenshotell - Hotell Kusten - i Majorna. Där får du möta gäster i hotelldelen, konferenslokalerna, restaurangen och relaxavdelningen. Du har branschkunnig personal och vana lärare som hjälper och stöttar dig.

Programmet för hälsa, vård och omsorg

Om du läser Programmet för hälsa, vård och omsorg kommer du att ha lektioner både på Burgården och på Katrinelundsgymnasiet som ligger strax intill.

Besöksadress: Skånegatan 20, Hus A (Burgårdens gymnasium).


Se filmerna om Burgården GS