Individuella program

Vill du ha en alldeles egen skräddarsydd utbildning? En utbildning som är anpassad till just dig, dina kunskaper, dina behov och intressen? Då ska du välja ett individuellt program.

Individuella program är till för dig som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program. De individuella programmen har stora möjligheter att anpassa innehållet efter dina tidigare kunskaper, förutsättningar, behov och intressen. Dina studier läggs upp efter din individuella studieplan, och du arbetar enskilt eller tillsammans med andra.

Programmen omfattar sex ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

När du slutar får du ett gymnasiesärskolebevis som är en sammanställning av vilka ämnesområden och eventuella ämnen du läst samt annan viktig information om dina studier. Inga betyg sätts.

Skolor

Individuella program finns på sju skolor:

Alla skolorna har lite olika inriktning och du kan läsa mer om dem under rubriken "Om skolorna". Här kan du se ett bildspel från vardagen på alla skolorna. Länk till bildspelet på Youtube 

Korttidstillsyn

På de skolor som har individuella program kan du också få korttidstillsyn (fritids). Du kan vara på korttidstillsyn på eftermiddagar och under lov. Detta är en LSS-insats som du söker genom din LSS-handläggare.

Välkommen att prova ett individuellt program!

För att du ska ha möjlighet att veta vad ett individuellt program innebär kan du pröva ett program i en vecka under ditt sista år i obligatoriska skolan. Din studie- och yrkesvägledare (SYV) hjälper dig med detta.