Så här ansöker du

Skicka din ansökan till gymnasiesärskolan senast den 1 februari 2022

Om du bor i Göteborgs kommun och vill söka till gymnasiesärskolan ska du fylla i ansökningsblanketten här nedanför och skicka den till: 


Områdeskansli GS
Skånegatan 20
Box 5359
402 28 Göteborg

Senast den 1 februari 2022 behöver vi ha din ansökan.  Du kan fylla i blanketten på datorn och sen skriva ut den för att skriva under den.

Skolskjuts
Läs här om du behöver ansöka om skolskjuts till och från gymnasiesärskolan.