Så här ansöker du

Fyll i ansökningsblanketten!

Om du bor i Göteborgs kommun och vill söka till gymnasiesärskolan ska du först fylla i ansökningsblanketten här nedanför och sedan skicka den till: 

Områdeskansli GS
Skånegatan 20
Box 5359
402 28 Göteborg

Senast den 1 februari 2021 behöver vi ha din ansökan.  Du kan fylla i blanketten på datorn och sen skriva ut den för att skriva under den.

Skolskjuts?

Om du behöver skolskjuts till och från gymnasiesärskolan ska du fylla i blanketten "Ansökan om skolskjuts", som du hittar här nedanför. Den ska du skicka in tillsammans med ansökan till gymnasiesärskola. Du kan fylla i blanketten på datorn och sen skriva ut den för att skriva under den.