Öppet hus

Gymnasiesärskolorna med individuella program bjuder in till öppet hus. Välkommen!

Anhöriga och elever är välkomna att besöka våra skolenheter med individuella program nedanstående datum.
Klockan 17:30 informerar rektor och personal om verksamheten på respektive skola. Efteråt finns det möjlighet att titta på lokalerna samt att ställa frågor.

Anmälan görs till Helena Jernqvist, Specialpedagog på helena.jernqvist@educ.goteborg.se. P.g.a. Covid19 kan platserna till besöken komma att begränsas.

 • Rosenhöjd GS
  Onsdag den 23:e september, kl. 17.30–18.30

  Welandergatan 37 C
  Rektor: Susanne Feiff-Baric,
  Tel: 031-367 20 25
  E-post: susanne.feiff.baric@educ.goteborg.se
 • Högsbodal GS
  Onsdag den 30 september, klockan 17:30-18:30

  Lilla Kapplandsgatan 2 (Hus 6)
  Rektor Susanne Feiff-Baric
  Tel: 031-367 20 25
  E-post: susanne.feiff.baric@educ.goteborg.se
 • Katrinelund GS
  Tisdag den 6:e oktober, klockan 17.30–18.30

  Skånegatan 14
  Rektor Kerstin Damgaard
  Tel: 031-367 18 50
  E-post: kerstin.damgaard@educ.goteborg.se
 • Landala GS
  Onsdag den 21:e oktober, klockan 17.30–18.30

  Molinsgatan 23 (Ingång från Aschebergsgatan 42)
  Rektor Andreas Edsbagge
  Tel: 031-367 18 71
  E-post: andreas.edsbagge@educ.goteborg.se
 • Hökegården GS
  Onsdag den 4 november, klockan 17:30-18:30

  Rimfrostgatan 2
  Rektor Aleksandra Milovic
  Tel: 031-367 20 00
  E-post: aleksandra.milovic@educ.goteborg.se