Om skolorna

Här kan du läsa mer om våra olika gymnasiesärskolor och deras program.

Bild på Burgårdens entré.Burgården GS

Bild på Högsbodals entré. Högsbodal GS

Bild på Hökegårdens entré.Hökegården GS
Bild på Katrinelunds entré.Katrinelund GS Bild på Landalas entré.Landala GS
Bild på Rosenhöjds entré.Rosenhöjd GS Bild på Stora Holms entré.Stora Holm GS