Skolorna

GS Utbildningar består av sju olika skolor.

GS Utbildningar erbjuder dig utbildning inom skolformen gymnasiesärskolan. Detta är en egen skolform med egna kursplaner för nationella, specialutformade och individuella program. Utbildningstiden är fyra läsår.

Skolorna vänder sig till dig som gått i den obligatoriska särskolan i en särskoleklass eller inkluderad i en grundskoleklass. De vänder sig också till dig som inte når upp till grundskolans mål på grund av en utvecklingsstörning men inte tidigare gått i särskolan.

Skolorna finns flera platser i staden; i centrum, i väster och på Hisingen. Undervisningen sker i mindre grupper och du arbetar själv eller tillsammans med andra. Du får en individuell utvecklingsplan som bygger på dina erfarenheter, kunskaper och intressen. Hos oss är det viktigt att du praktiskt får tillämpa det du lär dig.

Vår målsättning är att förbereda dig för ditt vuxna liv efter skolan. Arbete, boende och fritid är de viktiga delarna som vi arbetar med.

Arbete tränar du genom praktik på öppna arbetsmarknaden eller inom daglig verksamhet, utifrån dina förutsättningar.