Övrigt

GS Utbildningar driver också Hotell Kusten, där elever på våra utbildningar kan göra praktik.