Om gymnasiesärskolan

Här hittar du en kort information om gymnasiesärskolan.

Om gymnasiesärskolan

 • Gymnasiesärskolan är till för den som på grund av en utvecklingsstörning eller hjärnskada inte beräknas klara av gymnasieskolans kunskapskrav.
 • Ansökan sker till ett av gymnasiesärskolans tio program, ett individuellt och nio nationella.
 • Ett nytt individuellt program, beteckningarna yrkesträning och verksamhetsträning försvinner.
 • Det individuella programmet omfattar sex ämnesområden.
 • Varje ämnesområde har nivåer för grundläggande kunskaper respektive fördjupade kunskaper
 • Nio nya nationella program.
 • De nationella programmens ämnen kan bestå av flera kurser.
 • Betyg sätts efter varje avslutad kurs.
 • Nytt betygssystem A-E.
 • Samarbete med arbetslivet och minst 22 veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande, i de nationella programmen.
 • Studierna avslutas med ett gymnasiesärskolearbete.
 • En poängplan ersätter timplanen.
 • Efter avslutad skolgång får alla elever ett gymnasiesärskolebevis.

Läs mer hos Skolverket. (öppnas i nytt fönster).