Länkar

Här finns vår länksamling. Med interna menas sådant som har en direkt anknytning till skolorna. Under externa finns allt som ligger utanför.

Interna:

Hotell Kusten (öppnas i nytt fönster).

Hjärntorget (öppnas i nytt fönster).

Externa:

Specialpedagogiska Skolmyndigheten (öppnas i nytt fönster).

Skolverket (öppnas i nytt fönster).