Studie- och yrkesvägledning

Här hittar du namn och telefonnummer till de inom Område GS som arbetar med studie- och yrkesvägledning.

Studie- och yrkesvägledare

​Eva-Lena Sahlberg
​Tfn: 0761-18 35 60

Linn Eriksson
Tfn:  0707- 91 70 98