Elevhälsan

Här hittar du namn och telefonnummer till dom som arbetar inom elevhälsan.

Kurator individuella program
Elsa Hultén
Telefon: 031- 367 18 08

Kurator nationella program
Mats Magnusson
Telefon: 031- 367 18 27

Specialpedagog nationella program
Malene Larssen
Telefon: 031-367 18 04

Skolsköterska nationella program
Annika Faström​
Telefon: 031-367 20 52, 0760-522 989

Skolsköterska individuella program
Ann Andreasson
Telefon: 031-367 18 28, 0707-128 980

Psykolog nationella/individuella program
Jessica Andreasson
Telefon: 0704-71 09 08