Elevhälsan

Här hittar du namn och telefonnummer till de som arbetar inom elevhälsan.

Kurator individuella program
Matilda Norling
Telefon: 0767-19 62 24

Kurator nationella program
Elsa Hultén
Telefon: 031- 367 18 08

Specialpedagog nationella program
Catarina Jonsson
Telefon: 0767-19 62 25

Specialpedagog individuella program
Karin Montheli
Telefon:  0708-63 65 33

Skolsköterska nationella program
Jenny Jonsson
Telefon: 031-367 20 52, 079-063 32 03

Skolsköterska individuella program
Ann Andreasson
Telefon: 031-367 18 28, 0707-128 980

Psykolog nationella/individuella program
Jessica Andreasson
Telefon: 0704-71 09 08