Hotell Kusten stänger sin verksamhet

Publicerad 24 mars 2022

Gymnasiesärskolan tar nya steg för att ge eleverna praktik.

Hotell Kusten stänger sin verksamhet den 31 maj 2022. Fram tills dess ordnar vi konferenser och möten som vanligt.

Hotell Kusten har drivits av gymnasiesärskolan i Göteborgs Stad under 25 års tid. Hotellet har inneburit en unik möjlighet för skolan att alltid kunna ge alla elever en bra möjlighet till praktik inom hotell-, restaurang- och konferensbranschen. I samband med att byggnaden nu kommer att renoveras har vi dock beslutat att avsluta verksamheten för att istället satsa på samarbeten med andra hotell, konferensanläggningar och restauranger. Eleverna ska fortsätta få bra möjligheter till praktik/APL och fler hotell får chansen att lära känna våra fantastiska elever!

Vi vill passa på att tacka alla våra kunder och samarbetspartner för ett gott samarbete under dessa år som varit. Stort tack!

Mona Göstasson, utbildningschef