Om Guts

Vi ser varenda ungdom som stiger över tröskeln på Guts som en person med många möjligheter och stor potential. Vi finns där för att lyssna på dina tankar och för att stötta dig att kunna uppfylla några av dina idéer och drömmar.

Guts har två uppdrag

Vi har vår öppna mötesplats dit alla som identifierar sig som tjejer i ålder 13-20 är välkomna. Utöver det så jobbar personalen på Guts även med att fortbilda annan personal och ungdomar och är ute på skolor runt om i Göteborg. Våra specialområden är genus, intersektionalitet, normer och våld i nära relationer. Vi finns för de som vill öka sina kunskaper inom dessa områden. All personal på Guts är utbildade beteendevetare, socionomer eller likvärdigt och tror starkt på att ökad kunskap och kompetens motverkar och reducerar utanförskap.

CITAT

Jag har lärt mig att vara respektfull mot alla, oavsett hur olika man är, för alla har rätt att vara som man vill /Elev Vättleskolan

Jag har insett att vi behöver prata mer om tjej och kill-normer då det känns som att vissa killar tycker tjejer är mindre värda. /Elev Vättleskolan

Så här ser vi på dig!

Vi ser varenda ungdom som stiger över tröskeln på Guts som en person med många möjligheter och stor potential. Vi finns där för att lyssna på dina tankar och för att stötta dig att kunna uppfylla några av dina idéer och drömmar. Det gör vi genom att lyssna aktivt och erbjuda dig en plats att pröva dina tankar samt att skapa nya. Du kanske vet precis vilken hjälp eller stöd du behöver eller så har du ännu inte kommit på vad du egentligen vill. Eller så vill du bara ha en plats att hänga på. Vår övertygelse är att alla är bra på något och att alla kan utvecklas på olika sätt för att bli en god kraft i sina egna liv. Oavsett så är du välkommen till oss på Guts.

Så här är vi mot varandra!

Hos oss på Guts är alla som identifierar sig som tjejer välkomna. Det spelar ingen roll vilket kön du föddes till, vem du blir kär i, var din familj kommer ifrån, hur bra du pratar svenska, vilket rykte du har eller om du skulle ha någon normbrytande funktionalitet. Alla är välkomna!

Guts är en frizon där tjejer kan ta plats, ifrågasätta normer och prata om sådant som är betydelsefullt för oss. Vi vill att du och andra tillsammans hjälper till att skapa den känslan hos oss. Det innebär exempelvis att du månar om andra och välkomnar nya personer hit, även om du inte känner dem från början. Det betyder också att du visar andra respekt. Så om du har en sårande åsikt eller kommentar om hur någon annan ser ut eller lever sitt liv så väljer du aktivt att inte yttra den på Guts. Det spelar ingen roll om det är på skämt eller inte då Guts har låg tolerans för kränkningar. Vi vet att det blir en roligare och tryggare plats då. Här backar vi varandra istället för att trycka ner varandra då alla är lika värdefulla och viktiga. Går du med på det så är du välkommen att bli en i Guts-familjen. Du är viktig för oss!

Guts är en drogfri zon där vi inte använder våld mot varandra eller andra.