Om Guts

Vi ser varenda ungdom som stiger över tröskeln på Guts som en person med många möjligheter och stor potential. Vi finns där för att lyssna på dina tankar samtidigt som du kan komma till Guts och bara hänga och göra det du vill.

Guts värdegrund

På Guts anser vi att alla människor har lika värde oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, funktionsvariationer, könsöverskridande identitet eller uttryck.

Så här är vi mot varandra!

Hos oss på Guts är alla som identifierar sig som tjejer välkomna. Det spelar ingen roll vilket kön du föddes till, vem du blir kär i, var din familj kommer ifrån, hur bra du pratar svenska, vilket rykte du har eller om du skulle ha någon normbrytande funktionalitet. Alla är välkomna!

Guts är en frizon där tjejer kan ta plats, ifrågasätta normer och prata om sådant som är betydelsefullt för oss. Vi vill att du och andra tillsammans hjälper till att skapa den känslan hos oss. Det innebär exempelvis att du månar om andra och välkomnar nya personer hit, även om du inte känner dem från början. Det betyder också att du visar andra respekt. Så om du har en sårande åsikt eller kommentar om hur någon annan ser ut eller lever sitt liv så väljer du aktivt att inte yttra den på Guts. Det spelar ingen roll om det är på skämt eller inte då Guts har låg tolerans för kränkningar. Vi vet att det blir en roligare och tryggare plats då. Här backar vi varandra istället för att trycka ner varandra då alla är lika värdefulla och viktiga. Går du med på det så är du välkommen att bli en i Guts-familjen. Du är viktig för oss!

Guts är en drogfri zon där vi inte använder våld mot varandra eller andra.Guts har spjutspetskompetens när det kommer till normer, intersektionalitet och att arbeta separatistiskt med tjejer. Personalen är utbildade socionomer, beteendevetare, genusvetare och människorättsvetare. Vi håller i samtalsgrupper, workshops och föreläsningar inom dessa ämnen. Det gör vi för kollegor i Göteborgs stad samt på uppdrag av andra organisationer, skolor och företag.

Vill du boka oss? Kontakta oss på guts@socialnordost.goteborg.se