Foto: Abtisam Ali

Vår förskola


Förskolan Gunnilse Skolväg 3 ligger i "Gamla Gunnilseskolan" där man har bevarat den gamla charmen och renoverade om skolan till förskola. Här är en fin lärmiljö med vacker utemiljö. Vi har mycket av vår verksamhet utomhus. Vi är stolta över vår Grön Flagg certifiering. Den innebär att vi aktivt jobbar med hållbar utveckling som en naturlig del av det dagliga förskolearbetet.

Avdelningar och personal

Förskolan Gunnilse Skolväg 3 ligger i gamla Gunnilse skola.  Förskolan har tre avdelningar Regnbågen, Solstrålen och Stjärnan med barn i åldrarna 1-5 år. Här arbetar förskollärare och barnskötare tillsammans i arbetslag. Vi är ca. 13 medarbetare på förskolan. Förskolan har tillgång till en specialpedagog.
Förskolan har ett kök och ett mottagningskök med en kock. 

Pedagogik på förskolan

I en mycket fin läromiljö arbetar förskollärare och barnskötare med material och inspiration från läroplanen.  Deras uppdrag är att tillsammans i arbetslag arbeta med barnens värdegrunden för att skapa goda relationer.

Vi är stolta över vår Grön Flagg certifiering. Den innebär att vi aktivt jobbar med hållbar utveckling som en naturlig del av det dagliga förskolearbetet.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar 06.00. Efter den gemensamma morgonstunden och intag av frukost tar verksamheten fart på avdelningarna med samling, fruktstund, temaarbete och lek i varierande innehåll.

Avdelningarna försöker gå ut minst en gång varje dag att leka, uppleva och undersöka.

Efter lunch har avdelningarna en vilostund och/eller lugnare aktiviteter.

Barnen fortsätter dagen med lek, omsorg och lärande tills vi stänger klockan 17:30.

Utomhusmiljö

Gården är uppdelad i tre mindre gårdar som består av pulkabacke, en trädgårdsodling samt skog och ängar i närheten. Mellanmålet äts gärna om möjligt på gården.

Kul att veta

Hela området Bergum - Gunnilse samarbetar och har gemensamma traditioner under läsåret. Nobelmiddag, Världsbokdagen, PI-dagen och Kniparedsloppet är några av de återkommande aktiviteterna som anpassas till barnens förmåga.

 Välkommen till vår förskola!